Juridische informatie

Disclaimer

Wij doen er alles aan om onze website correct en actueel te maken. Maar het kan gebeuren dat de informatie onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die uit het gebruik van de informatie kan ontstaan. Ook niet voor sites van derden waarnaar wij verwijzen of die verwijzen naar onze site. Wij kunnen alle informatie op deze site zonder aankondiging wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle afbeeldingen, (handels)namen, logo's en teksten op deze site zijn eigendom van of in licentie van Allianz. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Je mag geen informatie op deze site kopiëren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of beschikbaar stellen aan derden. Dat kan alleen met onze schriftelijke toestemming. 

Algemene informatie

Op deze site hanteren we algemene uitgangspunten. De informatie hoeft dus niet voor jou persoonlijk te gelden. De informatie is uitsluitend indicatief. Ook kan de informatie wijzigen. Wil je persoonlijk advies? Neem dan contact op met je financieel adviseur. Of met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.

Zo kun je een klacht melden

Alles wat wij doen, doen wij zorgvuldig en met oog voor jouw belangen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze diensten.

Ben je ontevreden? Vaak is een telefoontje of mailtje genoeg om het probleem op te lossen. Kom je er niet uit? Dan kun je bij ons een klacht indienen. In het klachtenbeleid lees je hoe wij met je klacht omgaan. Je krijgt sowieso een reactie.

Ben je niet tevreden over onze reactie of oplossing? Dan kun je de klacht voorleggen aan:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG  DEN HAAG
070 - 333 89 99
consument@kifid.nl

The exact text for Governance is

Governance

Allianz hecht veel waarde aan goede governance: transparant en integer bestuur en toezicht. Daarom houden we ons aan verschillende gedragscodes. Bovendien hebben we een commissie ingesteld voor het beloningsbeleid.

Organisatie

Hoe we zijn georganiseerd, is vastgelegd in onze statuten. Allianz Nederland Groep N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en is statutair gevestigd in Rotterdam.

Allianz Nederland Groep N.V. is de holdingmaatschappij voor de verzekerings-, pensioen- en hypotheekactiviteiten in Nederland en België:

De (pensioen)verzekeringsactiviteiten vallen onder Allianz Benelux N.V., de overige pensioenactiviteiten vallen onder Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. en de hypotheekactiviteiten vallen onder Allianz Vermogen B.V.

Medewerkers van Allianz Nederland Groep N.V. verrichten ook werkzaamheden voor haar dochterbedrijven, zoals Allianz Benelux N.V., Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. en Allianz Vermogen B.V.

De enige aandeelhouder van Allianz Nederland Groep N.V. is Allianz Europe B.V.

Bestuur en commissarissen

Allianz Nederland Groep N.V. wordt bestuurd door een directie met drie leden. Zij staan onder toezicht van een raad van commissarissen. Allianz toetst deze bestuurders en commissarissen op betrouwbaarheid en geschiktheid voordat ze worden benoemd.

Onze raad van commissarissen

Nick van Ommen, voorzitter

Monique Donga

Onze directie

Sjoerd Laarberg, voorzitter

Jan-Joris Louwerier 

Blaise Bourgeois

Kathleen Van den Eynde

Gedragscodes

Allianz Nederland Groep N.V. en alle groepsondernemingen vervullen in het maatschappelijk leven een belangrijke rol, in het bijzonder in de financiële dienstverlening. Die rol kunnen we alleen optimaal vervullen als de samenleving en zeker onze klanten en zakelijke relaties vertrouwen hebben in onze manier van opereren. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld waaraan onze medewerkers zich moeten houden. Zo voorkomen we situaties waarbij de integriteit van Allianz in het geding kan zijn.

Eed of belofte voor de financiële sector

Beleidsbepalers en toezichthouders van een financiële onderneming moeten een eed of belofte afleggen. Daarin beloven ze onder meer de klant centraal te stellen, geen misbruik te maken van kennis en een zorgvuldige belangenafweging te maken. Niet alleen onze beleidsbepalers en commissarissen hebben de eed of belofte afgelegd. Ook al onze medewerkers met inhoudelijk klantcontact en de medewerkers die het risicoprofiel van onze onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden hebben dit gedaan.

Beloningsbeleid

Allianz Nederland Groep N.V. heeft een beloningscommissie (Compensation Committee). Deze commissie beslist over het beloningsbeleid van Allianz. Daarbij neemt de commissie onder andere de voorschriften uit de Regeling Beheerst Beloningsbeleid in acht.